Veškerou servisní činnost za firmu ELECT s.r.o. provádí ing. Vladimír Kalina ve firemní kanceláři v Oldřichově ulici. Současně se záručním a pozáručním servisem zařízení dodávaných firmou ELECT s.r.o. zajišťuje následující činnosti:
  • instalace operačních systémů a jiného software u nových počítačů
  • instalace přidávaných zařízení (grafické karty, vypalovačky, modemy atd.)
  • ochrana proti virům a spamu - zajištění a instalace programů NOD32 firmy ESET (www.eset.cz) a jiných programů (AVG, Symantec apod.)
  • přeinstalace počítačů z různých důvodů (havarie, zavirování, chyby uživatelů)
  • záchrana dat z havarovaných hard disků (v rámci možnosti vadného disku)
  • zřízení a instalace počítačových sítí Ethernet a bezdrátových sítí
  • nastavení, správa a stálá údržba počítačových sítí
  • zpracování a úprava audiovizuálních dat (střih filmů a převod na DVD)

Programovací práce zajišťujeme vlastními kapacitami anebo spoluprací s externími programátory (webové stránky, databáze, zálohování atd.)

Stálou servisní podporu si lze sjednat samostatnou servisní smlouvou. Ostatní servisní práce a zásahy se evidují v Zakázkovém listu a následně fakturují po určitém dohodnutém období anebo s ukončením zadané práce. Zvýhodněná servisní cena pro stálé zákazníky je 400.-Kč/hod., čas strávený na cestě 200.-Kč/hod. a vlastní cestovné po Praze 10.-Kč/km. Účtuje se každá započatá půlhodina výkonu.